Mesures Sanitàries Covid 19

Protocol d’actuació: Totes les zones, instruments i materials (poms, mampares, cadires…) seran desinfectats després de cada classe i els espais romandran ventilats. Serà obligat l’ús de mascareta per a alumnes i professors, i el rentat de mans abans...