Protocol d’actuació:

Totes les zones, instruments i materials (poms, mampares, cadires…) seran desinfectats després de cada classe i els espais romandran ventilats.

Serà obligat l’ús de mascareta per a alumnes i professors, i el rentat de mans abans i després de cada classe.

Els nens i les nenes entraran a l’escola amb el material de música, no podran entrar les motxilles escolars.

A l’entrada es prendrà la temperatura corporal a cada nen i nena.

Garantim la distància social, treballarem individualment i en grups reduïts i estables.

Si algun alumne presenta simptomatologia compatible amb la de la covid-19, no ha de venir a classe. En cas que ho detectem a l’escola, s’aïllarà el nen o la nena i es trucarà als pares perquè el vinguin a recollir.

Si cal fer una quarantena, no es perdran les classes, doncs donarem l’opció de recuperar-les en línia o presencials durant els curs.

Els acompanyants no es podran esperar a l’escola. Els professors s’encarregaran de fer entrar i sortir els nens i les nenes.

Per a les informacions, matrícules i altres visites, s’atendrà en recepció a una sola persona i cal demanar cita prèvia. Caldrà portar posada la mascareta i rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic.

A totes les aules de l’escola hi haurà gel hidroalcohòlic, productes desinfectants de superfícies i, segons l’especialitat, mampares de seguretat.